Scripta Manent

Scripta Manent, Journal of the Slovene Association of LSP Teachers, is a peer-reviewed open-access journal designed primarily as a resource for LSP (Languages for Specific Purposes) teachers and researchers. It is committed to contributing to the professional development of its readers around the world by publishing manuscripts that strive to bridge theory and practice in the LSP teaching profession.

Announcements

 

Call for Papers - volume XVII/2

 
The call for papers to be published in Scripta Manent Volume XVII issue 2 (2022) is now open. The deadline for manuscript submission is 31 December 2022.  
Posted: 2022-09-26
 
More Announcements...

Vol 17, No 1

Table of Contents

Editorial

EDITORIAL
Violeta Jurkovič
PDF
1-2

Research articles

Vesna Cigan
PDF
3-28
Dubravka Celinšek, Moira Kostić Bobanović
PDF
29-50

Book reviews

Danijela Đorović
PDF
51-53
Roxanne H. Padley
PDF
54-57

Slovene abstracts

Fonološki opis strokovnih terminov v nemških in angleških strojniških učbenikih
Vesna Cigan
PDF
58
Tutorstvo in avtonomija študenta ob timskem delu in reševanju problemov pri poučevanju jezikov stroke
Dubravka Celinšek, Moira Kostić Bobanović
PDF
59
O italijanščini kot jeziku znanosti in stroke od srednjega veka do danes
Danijela Đorović
PDF
60
Metadiskurz v digitalni komunikaciji: nove raziskave, pristopi in metodologije
Roxanne H. Padley
PDF
61