Vol 6, No 1-2 (2011)

Genres and Languages for Specific Purposes

Table of Contents

Editorial

Editorial
Šarolta Godnič Vičič
PDF
1

Research articles

Eugenio Cianflone
PDF
2-8
Mario Marcon
PDF
9-24
Jonathan Clifton
PDF
25-34

Book reviews

Il vicino diverso. Percorsi di educazione interculturale di lingua italiana - Bližina drugosti. Poti italijanskega jezika do medkulturne komunikacije, da Nives Zudič Antonič e Metka Malčič
Nives Lenassi
PDF
35-38
Terminologia professionale in italiano - Strokovna terminologija v italijanskem jeziku: Gradivo za 1. in/ali 2. letnik višješolskega programa Gostinstvo in turizem, da Maja Maričić
Darja Mertelj
PDF
39-43

Slovene abstracts

Uvodnik
Šarolta Godnič Vičič
PDF
44
Akademski žanri v medicinskem izobraževanju: poročilo o medicinskem primeru
Eugenio Cianflone
PDF
45
Učenje žanrov na področju energetike: Pogled na ciljno publiko strokovnjakov in laikov
Mario Marcon
PDF
46-47
Povezovanje konverzacijske analize z reflektivno prakso pri pouku tujega jezika stroke: Transkripcije poslovnih simulacij pod drobnogledom
Jonathan Clifton
PDF
48-49
Nives Zudič Antonič in Metka Malčič: Bližina drugosti. Poti italijanskega jezika do medkulturne komunikacije
Nives Lenassi
PDF
50-51
Maja Maričić: Strokovna terminologija v italijanskem jeziku
Darja Mertelj
PDF
52-53