Vol 7, No 1 (2012)

Vocabulary in Languages for Specific Purposes

Table of Contents

Editorial

Editorial
Mojca Jarc
PDF
1

Articles

Melita Koletnik
PDF
2-12
Sara Orthaber
PDF
13-24

Reviews

English for Theologians, by Urška Sešek and Simona Duška Zabukovec
Janez Skela
PDF
25-27

Slovene summaries

Uvodnik
Mojca Jarc
PDF
28
Širjenje besedišča s pomočjo prevajanja in prevoda – eklektični pristop
Melita Koletnik
PDF
29
Anglicizmi pri poučevanju nemščine kot tujega strokovnega jezika – analiza anglicizmov s področja letalstva
Sara Orthaber
PDF
30
Urška Sešek in Simona Duška Zabukovec: English for Theologians
Janez Skela
PDF
31