Vol 7, No 2 (2012)

Table of Contents

Editorial

Editorial
Rachel Lindner
PDF
32

Research articles

Nataša Gajšt
PDF
33-50
Kirsten Hempkin, Barbara Majcenovič Kline
PDF
51-62

Book reviews

English for Business and Economic Studies 2, by Mateja Dostal, Alenka Umek and Danica Čerče
Slavica Čepon
PDF
63-66

Slovene abstracts

Uvodnik
Rachel Lindner
PDF
67
Strokovna terminologija v 'splošnih prodajnih pogojih': korpusna analiza najpogostejših samostalnikov in njihovih kolokacij
Nataša Gajšt
PDF
69-70
Kako študenti zdravstvene fakultete usvajajo besedišče: avtentičnost pri pouku
Kirsten Hempkin, Barbara Majcenovič Kline
PDF
71-72
Mateja Dostal, Alenka Umek in Danica Čerče: English for Business and Economic Studies 2
Slavica Čepon
PDF
73