Vol 11, No 1 (2016)

Table of Contents

Editorial

Editorial
Šarolta Godnič Vičič
PDF
1

Research articles

Mateja Dostal
PDF
2-20
Polona Vičič, Klementina Jurančič Petek
PDF
21-41

Book reviews

IEREST. Intercultural Education Resources for Erasmus Students and their Teachers. Aminkeng Atabong, Lut Baten, Luisa Bavieri, Ana Beaven, Claudia Borghetti, Neva Čebron, Miguel Gallardo, Sara Ganassin, Irina Golubeva, Prue Holmes, Lucia Livatino, John Osborne, Jan Van Maele, Basil Vassilicos. Annales University Press, Koper (2015). 126 pp., ISBN 978-961-6964-45-6.
Helena Bažec
PDF
43-45

Slovene abstracts

Uvodnik
Šarolta Godnič Vičič
PDF
47
Razvijanje tujejezikovne sporazumevalne zmožnosti za angleške poslovne sestanke s simulacijo poslovnega sestanka
Mateja Dostal
PDF
48
Vloga modalnih glagolov v znanstvenih člankih na področju logistike
Polona Vičič, Klementina Jurančič Petek
PDF
49-50
IEREST. Intercultural Education Resources for Erasmus Students and their Teachers. Aminkeng Atabong, Lut Baten, Luisa Bavieri, Ana Beaven, Claudia Borghetti, Neva Čebron, Miguel Gallardo, Sara Ganassin, Irina Golubeva, Prue Holmes, Lucia Livatino, John Osborne, Jan Van Maele, Basil Vassilicos. Annales University Press, Koper (2015). 126 strani. ISBN 978-961-6964-45-6.
Helena Bažec
PDF
51-52