Vol 12, No 2 (2018)

Table of Contents

Editorial

Editorial
Vita Kilar
PDF
116-117

Research articles

Helena Kuster Kopač
PDF
118-132
Joanna Kic-Drgas
PDF
133-167
Ninočka Truck-Biljan
PDF
168-190
Sandra Mardešić
PDF
191-208

Teaching reports

Saša Podgoršek, Peter Paschke
PDF
210-227
Karmelka Barić
PDF
228-252

Slovene abstracts

Uvodnik
Vita Kilar
PDF
254-255
Oblikoslovno-skladenjske značilnosti visoko specializiranih besedil v nemškem in slovenskem jezikovnem in kulturnem prostoru – prevodoslovni vidik
Helena Kuster Kopač
PDF
256
Prezentacije pri pouku tujega strokovnega jezika - pilotna raziskava
Joanna Kic-Drgas
PDF
257
Tuji jezik učitelja kot strokovni jezik za bodoče učitelje tujih jezikov na Hrvaškem
Ninočka Truck-Biljan
PDF
258
Učiteljev jezik kot tuji strokovni jezik
Sandra Mardešić
PDF
259
Razvijanje zmožnosti branja strokovnih besedil pri študentih humanističnih predmetov
Saša Podgoršek, Peter Paschke
PDF
260
Izvajanje emotivno naravnanega kombiniranega učenja tujega strokovnega jezika in njegov vpliv na motivacijo študentov
Karmelka Barić
PDF
261