Vol 1, No 1 (2005)

The Language of Business

Table of Contents

Editorial

Editorial
Šarolta Godnič Vičič
PDF
1-2

Research articles

Glenda Crosling
PDF
3-12
Julio C. Gimenez
PDF
13-23
Sara Laviosa
PDF
25-34
María Luisa Pérez Cañado, Ana Almagro Esteban
PDF
35-43
Slavica Čepon
PDF
45-54

Slovene abstracts

Uvodnik
Šarolta Godnič Vičič
PDF
55
Razvoj jezikovnih spretnosti na poslovni fakulteti: vzporedni pristop
Glenda Crosling
PDF
56
Jezik v poslovni e-pošti: priložnost za premoščanje razkoraka med teorijo in prakso
Julio C. Gimenez
PDF
57
Besedne igre v oglaševanju: oblika, pomen in funkcija
Sara Laviosa
PDF
58
Avtentičnost v poučevanju strokovne angleščine: predlog evalvacije
María Luisa Pérez Cañado, Ana Almagro Esteban
PDF
59
Poslovna angleščina v praksi
Slavica Čepon
PDF
60