Vol 17, No 1

Table of Contents

Editorial

EDITORIAL
Violeta Jurkovič
PDF
1-2

Research articles

Vesna Cigan
PDF
3-28
Dubravka Celinšek, Moira Kostić Bobanović
PDF
29-50

Book reviews

Danijela Đorović
PDF
51-53
Roxanne H. Padley
PDF
54-57

Slovene abstracts

Fonološki opis strokovnih terminov v nemških in angleških strojniških učbenikih
Vesna Cigan
PDF
58
Tutorstvo in avtonomija študenta ob timskem delu in reševanju problemov pri poučevanju jezikov stroke
Dubravka Celinšek, Moira Kostić Bobanović
PDF
59
O italijanščini kot jeziku znanosti in stroke od srednjega veka do danes
Danijela Đorović
PDF
60
Metadiskurz v digitalni komunikaciji: nove raziskave, pristopi in metodologije
Roxanne H. Padley
PDF
61