Vol 3, No 2 (2007)

Materials Development for Languages for Specific Purposes

Table of Contents

Editorial

Editorial
Vida Zorko
PDF
67

Research articles

Pedro A. Fuertes-Olivera
PDF
68-81
Yong Chen
PDF
82-104

Book reviews

Angleško-slovenski prometni slovar / English-Slovene Dictionary of Traffic and Transportation, by Metka Brkan
Peter Jenček
PDF
105-107

Slovene abstracts

Uvodnik
Vida Zorko
PDF
108
Pedagoška uporaba specializiranih korpusov pri poučevanju angleškega strokovnega jezika: primer UVaSTECorpus-a
Pedro A. Fuertes-Olivera
PDF
109-110
Priprava učnih gradiv za poučevanje jezika znanosti in tehnologije: priprava učbenika za izobraževalni program angleškega jezika za arhitekte in gradbene inženirje
Yong Chen
PDF
111-112