Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 1-2 (2010): Innovative Educational Approaches in Languages for Specific Purposes Kako specifičen naj bo tuji jezik stroke v tujejezičnem okolju? Details   PDF
Eugenio Cianflone
 
Vol 7, No 2 (2012) Kako študenti zdravstvene fakultete usvajajo besedišče: avtentičnost pri pouku Details   PDF
Kirsten Hempkin, Barbara Majcenovič Kline
 
Vol 4, No 1 (2008): Testing and Assessment of Languages for Specific Purposes Key Issues in Testing English for Specific Purposes Abstract   PDF
Alenka Tratnik
 
Vol 4, No 1 (2008): Testing and Assessment of Languages for Specific Purposes Ključna vprašanja v testiranju angleškega strokovnega jezika Details   PDF
Alenka Tratnik
 
Vol 10, No 2 (2016) Kolokacije v pomorski angleščini za ladijske strojnike Details   PDF
Mirjana Borucinsky, Jana Kegalj
 
Vol 10, No 1 (2015) La frase scissa nell’insegnamento dell’italiano per gli studenti di scienze umanistiche Abstract   PDF
Danijela Djorović
 
Vol 1, No 1 (2005): The Language of Business Language Development in a Business Faculty in Higher Education: A Concurrent Approach Abstract   PDF
Glenda Crosling
 
Vol 14, No 1 Languages for academic purposes and specialized translation: Exploring the commonalities Abstract   PDF
Agnes Pisanski Peterlin
 
Vol 2, No 1 (2006): Specialized Vocabulary and Languages for Specific Purposes Learning by Translating: A Contrastive Methodology for ESP Learning and Translation Abstract   PDF
Sara Laviosa, Valerie Cleverton
 
Vol 3, No 1 (2007): ICT and Teaching Languages for Specific Purposes Lexical Acquisition in ESP via Corpus Tools: Two Case Studies Abstract   PDF
Alejandro Curado Fuentes
 
Vol 14, No 1 LSP and Translation Details   PDF
Inna Kozlova
 
Vol 6, No 1-2 (2011): Genres and Languages for Specific Purposes Maja Maričić: Strokovna terminologija v italijanskem jeziku Details   PDF
Darja Mertelj
 
Vol 4, No 2 (2009) Manica Danko in Mihaela Zavašnik: English in Public Administration Details   PDF
Urška Sešek
 
Vol 7, No 2 (2012) Mateja Dostal, Alenka Umek in Danica Čerče: English for Business and Economic Studies 2 Details   PDF
Slavica Čepon
 
Vol 3, No 2 (2007): Materials Development for Languages for Specific Purposes Material Production for an EST Course: Coursebook Design for the English Training Programme for Architects and Civil Engineers Abstract   PDF
Yong Chen
 
Vol 12, No 1 (2018): The Language of Tourism Mesta v zvočni podobi: interakcija glasov v avdio vodnikih po mestih v italijanščini in v angleščini Details   PDF
Maria Elisa Fina
 
Vol 3, No 1 (2007): ICT and Teaching Languages for Specific Purposes Militarwörterbuch Slowenisch-Deutsch (Wehrrecht und Innerer Dienst) / Vojaški slovar, Slovensko-Nemški (Vojaško pravo in Notranja služba); Militarwörterbuch Slowenisch-Deutsch (Infanterie) / Vojaški slovar, Slovensko-Nemški (Pehota) Details   PDF
Matej Šetinc
 
Vol 10, No 2 (2016) Model Course 3.17. Maritime English, 2015 Edition, International Maritime Organization. International Maritime Organization, London (2015). 228 pp. ISBN 978-92-801-1622-9. Details   PDF
Violeta Jurkovič
 
Vol 10, No 2 (2016) Model Course 3.17. Maritime English, 2015 Edition, Mednarodna pomorska organizacija. Mednarodna pomorksa organizacija, London (2015). 228 strani. ISBN 978-92-801-1622-9. Details   PDF
Violeta Jurkovič
 
Vol 11, No 2 (2017) Nemščina za etnologe in kulturne antropologe I / Deutsch für Ethnologen und Kulturantrophologen I. Saša Podgoršek. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, Ljubljana (2015). 163 strani. ISBN: 978-961-237-797-7. Details   PDF
Darja Mertelj
 
Vol 9, No 2 (2015) Nives Zudič Antonič in Anja Zorman: Attraverso: Guida didattica per un'educazione interculturale senza confini Details   PDF
Nina Lovec
 
Vol 6, No 1-2 (2011): Genres and Languages for Specific Purposes Nives Zudič Antonič in Metka Malčič: Bližina drugosti. Poti italijanskega jezika do medkulturne komunikacije Details   PDF
Nives Lenassi
 
Vol 12, No 1 (2018): The Language of Tourism O diskurzivni samo-konstrukciji izseljencev, njihovem vedenju in vrednotah Details   PDF
Marianna Lya Zummo
 
Vol 12, No 2 (2018) Oblikoslovno-skladenjske značilnosti visoko specializiranih besedil v nemškem in slovenskem jezikovnem in kulturnem prostoru – prevodoslovni vidik Details   PDF
Helena Kuster Kopač
 
Vol 13, No 1 (2018) Od učiteljev tujega jezika stroke do učencev in nazaj: kaj se lahko naučimo iz priprave terminoloških virov za bodoče pravne strokovnjake Details   PDF
Katia Peruzzo
 
76 - 100 of 197 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>