Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 1 (2008): Testing and Assessment of Languages for Specific Purposes Odzivanje na pozitvni in negativni povratni učinek Details   PDF
Melita Djurić
 
Vol 12, No 1 (2018): The Language of Tourism On the discursive self-construction of expats, behavior and values Abstract   PDF
Marianna Lya Zummo
 
Vol 3, No 1 (2007): ICT and Teaching Languages for Specific Purposes Online Lexicological Tools in ESP – Towards an Approach to Strategy Training Abstract   PDF
Jaroslaw Krajka
 
Vol 4, No 2 (2009) Oral Development for LSP via Open Source Tools Abstract   PDF
Alejandro Curado Fuentes, Juan Enrique Agudo Garzón
 
Vol 3, No 2 (2007): Materials Development for Languages for Specific Purposes Pedagogical Application of Specialized Corpora in ESP Teaching: the case of the UVaSTECorpus Abstract   PDF
Pedro A. Fuertes-Olivera
 
Vol 9, No 2 (2015) Pedagogical uses of authentic video in ESP classrooms for developing language skills and enriching vocabulary Abstract   PDF
Violeta Jurkovič, Darja Mertelj
 
Vol 3, No 2 (2007): Materials Development for Languages for Specific Purposes Pedagoška uporaba specializiranih korpusov pri poučevanju angleškega strokovnega jezika: primer UVaSTECorpus-a Details   PDF
Pedro A. Fuertes-Olivera
 
Vol 13, No 2 Pilar Mur Dueñas and Jolanta Šinkūnienė (Eds.) Intercultural Perspectives on Research Writing. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2018. x+310 pp. AILA Applied Linguistics Series, Vol. 18. ISBN 978 90 272 0197 3 (hardbound); ISBN 978 90 272 6309 4 (e-Book). Details   PDF
Neva Čebron
 
Vol 13, No 1 (2018) Pisanje znanstvenih člankov v angleškem jeziku: dojemanje in prakse srbskih piscev Details   PDF
Ivana Mirović, Ljiljana Knezević
 
Vol 12, No 1 (2018): The Language of Tourism PLAY! Fun, facts, and the construction of engagement in the LEGOLAND theme parks website Abstract   PDF
Stefania Consonni
 
Vol 12, No 1 (2018): The Language of Tourism Politically correct tourism discourse in airport websites guidelines for inclusive travelling Abstract   PDF
Elena Pasquini
 
Vol 12, No 1 (2018): The Language of Tourism Politično korekten turistični diskurz v besedilih pravil za inkluzivno potovanje na spletnih straneh letališč Details   PDF
Elena Pasquini
 
Vol 1, No 1 (2005): The Language of Business Poslovna angleščina v praksi Details   PDF
Slavica Čepon
 
Vol 2, No 1 (2006): Specialized Vocabulary and Languages for Specific Purposes Pot k funkcionalnemu pristopu poučevanja terminologije: akcijska raziskava pri pouku francoščine Details   PDF
Mojca Jarc
 
Vol 6, No 1-2 (2011): Genres and Languages for Specific Purposes Povezovanje konverzacijske analize z reflektivno prakso pri pouku tujega jezika stroke: Transkripcije poslovnih simulacij pod drobnogledom Details   PDF
Jonathan Clifton
 
Vol 12, No 2 (2018) Präsentieren im Fachsprachenunterricht – eine Pilotstudie Abstract   PDF
Joanna Kic-Drgas
 
Vol 3, No 1 (2007): ICT and Teaching Languages for Specific Purposes Preučevanje skupinskega reševanja problemov v klepetalniških pogovorih Details   PDF
Inna Kozlova
 
Vol 12, No 2 (2018) Prezentacije pri pouku tujega strokovnega jezika - pilotna raziskava Details   PDF
Joanna Kic-Drgas
 
Vol 8, No 2 (2013) Prihodnost nemškega jezika stroke v slovenskem visokošolskem prostoru Details   PDF
Margit Horvath
 
Vol 3, No 2 (2007): Materials Development for Languages for Specific Purposes Priprava učnih gradiv za poučevanje jezika znanosti in tehnologije: priprava učbenika za izobraževalni program angleškega jezika za arhitekte in gradbene inženirje Details   PDF
Yong Chen
 
Vol 9, No 2 (2015) Raba avtentičnih video gradiv pri pouku strokovne angleščine z namenom razvijanja jezikovnih spretnosti in bogatenja besednega zaklada Details   PDF
Violeta Jurkovič, Darja Mertelj
 
Vol 10, No 1 (2015) Razcepljene povedi v poučevanju italijanskega jezika za študente humanističnih ved Details   PDF
Danijela Djorović
 
Vol 4, No 2 (2009) Razvijanje govorne jezikovne zmožnosti s pomočjo odprtokodnih orodij Details   PDF
Alejandro Curado Fuentes, Juan Enrique Agudo Garzón
 
Vol 11, No 1 (2016) Razvijanje tujejezikovne sporazumevalne zmožnosti za angleške poslovne sestanke s simulacijo poslovnega sestanka Details   PDF
Mateja Dostal
 
Vol 12, No 2 (2018) Razvijanje zmožnosti branja strokovnih besedil pri študentih humanističnih predmetov Details   PDF
Saša Podgoršek, Peter Paschke
 
101 - 125 of 197 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>