Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 1 (2005): The Language of Business Razvoj jezikovnih spretnosti na poslovni fakulteti: vzporedni pristop Details   PDF
Glenda Crosling
 
Vol 9, No 1 (2014) Reading Tourism Texts: A Multimodal Analysis, by Sabrina Francesconi Details   PDF
Šarolta Godnič Vičič
 
Vol 9, No 1 (2014) Sabrina Francesconi: Reading Tourism Texts: A Multimodal Analysis Details   PDF
Šarolta Godnič Vičič
 
Vol 7, No 1 (2012): Vocabulary in Languages for Specific Purposes Širjenje besedišča s pomočjo prevajanja in prevoda – eklektični pristop Details   PDF
Melita Koletnik
 
Vol 3, No 1 (2007): ICT and Teaching Languages for Specific Purposes Spletni leksikalni viri za angleščino kot jezik stroke Details   PDF
Jaroslaw Krajka
 
Vol 9, No 1 (2014) Spoznavni vidiki reševanja težav s pomočjo slovarjev pri pisanju v tujem jeziku Details   PDF
Inna Kozlova, Marisa Presas
 
Vol 10, No 2 (2016) Standardising Maritime English Training And Assessment through International Coordination of Content-Based Instruction Abstract   PDF
Annamaria Gabrielli
 
Vol 10, No 2 (2016) Standardizacija usposabljanja in ocenjevanja pomorske angleščine v sklopu mednarodno usklajenega na vsebino osredinjenega učenja in poučevanja Details   PDF
Annamaria Gabrielli
 
Vol 2, No 1 (2006): Specialized Vocabulary and Languages for Specific Purposes Strategije za učenje besedišča v kontekstu angleškega jezika stroke Details   PDF
Violeta Jurkovič
 
Vol 7, No 2 (2012) Strokovna terminologija v 'splošnih prodajnih pogojih': korpusna analiza najpogostejših samostalnikov in njihovih kolokacij Details   PDF
Nataša Gajšt
 
Vol 3, No 1 (2007): ICT and Teaching Languages for Specific Purposes Studying Problem Solving through Group Discussion in Chat Rooms Abstract   PDF
Inna Kozlova
 
Vol 12, No 2 (2018) Syntaktische Charakteristika von Fachtexten hohen Spezialisierungsgrades im deutschen und slowenischen Sprach- und Kulturraum – aus der translationswissenschaftlichen Perspektive Abstract   PDF
Helena Kuster Kopač
 
Vol 7, No 2 (2012) Technical Terminology in Standard Terms and Conditions of Sale: A Corpus-Based Study of High Frequency Nouns and their Collocations Abstract   PDF
Nataša Gajšt
 
Vol 6, No 1-2 (2011): Genres and Languages for Specific Purposes Terminologia professionale in italiano - Strokovna terminologija v italijanskem jeziku: Gradivo za 1. in/ali 2. letnik višješolskega programa Gostinstvo in turizem, da Maja Maričić Details   PDF
Darja Mertelj
 
Vol 13, No 1 (2018) The ESP teacher as a researcher – From needs analysis to materials development Abstract   PDF
Jarosław Krajka
 
Vol 2, No 2 (2006): Intercultural / Multicultural Approaches to Teaching Languages for Specific Purposes The Impact of International Business Games on Improving Cultural Awareness and Writing Proficiency: An Evaluation of The “Course in International Business Writing” (1994-2004) Abstract   PDF
Teun De Rycker
 
Vol 1, No 1 (2005): The Language of Business The Language of Business E-Mail: An Opportunity to Bridge Theory and Practice Abstract   PDF
Julio C. Gimenez
 
Vol 12, No 1 (2018): The Language of Tourism The language of tourism: An introduction to the topical issue Details   PDF
Stefania M. Maci, Michele Sala, Šarolta Godnič Vičič
 
Vol 8, No 1 (2013) The Literal Translation Hypothesis in ESP Teaching/Learning Environments Abstract   PDF
Pedro A. Fuertes-Olivera, Carmen Piqué-Noguera
 
Vol 2, No 2 (2006): Intercultural / Multicultural Approaches to Teaching Languages for Specific Purposes The New Penguin Dictionary of Civil Engineering, by David Blockley Details   PDF
Metka Brkan
 
Vol 11, No 1 (2016) The Role of Modal Verbs in Research Papers in the Field of Logistics Abstract   PDF
Polona Vičič, Klementina Jurančič Petek
 
Vol 12, No 1 (2018): The Language of Tourism The use of markers in web-based tourism discourses of World Heritage: A multimodal discourse analysis Abstract   PDF
Anna Franca Plastina
 
Vol 12, No 2 (2018) Tuji jezik učitelja kot strokovni jezik za bodoče učitelje tujih jezikov na Hrvaškem Details   PDF
Ninočka Truck-Biljan
 
Vol 2, No 1 (2006): Specialized Vocabulary and Languages for Specific Purposes Učenje skozi prevajanje: kontrastivna metoda učenja angleškega jezika stroke Details   PDF
Sara Laviosa, Valerie Cleverton
 
Vol 6, No 1-2 (2011): Genres and Languages for Specific Purposes Učenje žanrov na področju energetike: Pogled na ciljno publiko strokovnjakov in laikov Details   PDF
Mario Marcon
 
126 - 150 of 197 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>