Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 2 (2013) Prihodnost nemškega jezika stroke v slovenskem visokošolskem prostoru Details   PDF
Margit Horvath
 
Vol 3, No 2 (2007): Materials Development for Languages for Specific Purposes Priprava učnih gradiv za poučevanje jezika znanosti in tehnologije: priprava učbenika za izobraževalni program angleškega jezika za arhitekte in gradbene inženirje Details   PDF
Yong Chen
 
Vol 9, No 2 (2015) Raba avtentičnih video gradiv pri pouku strokovne angleščine z namenom razvijanja jezikovnih spretnosti in bogatenja besednega zaklada Details   PDF
Violeta Jurkovič, Darja Mertelj
 
Vol 10, No 1 (2015) Razcepljene povedi v poučevanju italijanskega jezika za študente humanističnih ved Details   PDF
Danijela Djorović
 
Vol 16, No 1 Razredna uporaba spletnih aplikacij s študenti angleščine kot strokovnega jezika v visokem šolstvu Details   PDF
Jovana Jović, Jelena Anđelković, Marija Meršnik
 
Vol 16, No 2 RAZUMEVANJE PISANJA: RAZISKOVANJE BESEDIL, PISCEV IN BRALCEV Details   PDF
Ken Hyland
 
Vol 4, No 2 (2009) Razvijanje govorne jezikovne zmožnosti s pomočjo odprtokodnih orodij Details   PDF
Alejandro Curado Fuentes, Juan Enrique Agudo Garzón
 
Vol 11, No 1 (2016) Razvijanje tujejezikovne sporazumevalne zmožnosti za angleške poslovne sestanke s simulacijo poslovnega sestanka Details   PDF
Mateja Dostal
 
Vol 12, No 2 (2018) Razvijanje zmožnosti branja strokovnih besedil pri študentih humanističnih predmetov Details   PDF
Saša Podgoršek, Peter Paschke
 
Vol 1, No 1 (2005): The Language of Business Razvoj jezikovnih spretnosti na poslovni fakulteti: vzporedni pristop Details   PDF
Glenda Crosling
 
Vol 9, No 1 (2014) Reading Tourism Texts: A Multimodal Analysis, by Sabrina Francesconi Details   PDF
Šarolta Godnič Vičič
 
Vol 9, No 1 (2014) Sabrina Francesconi: Reading Tourism Texts: A Multimodal Analysis Details   PDF
Šarolta Godnič Vičič
 
Vol 7, No 1 (2012): Vocabulary in Languages for Specific Purposes Širjenje besedišča s pomočjo prevajanja in prevoda – eklektični pristop Details   PDF
Melita Koletnik
 
Vol 3, No 1 (2007): ICT and Teaching Languages for Specific Purposes Spletni leksikalni viri za angleščino kot jezik stroke Details   PDF
Jaroslaw Krajka
 
Vol 15, No 2 Splošna zgradba brošur, povezanih z olimpijskimi igrami Details   PDF
Darija Omrčen, Mirjana Bautović
 
Vol 9, No 1 (2014) Spoznavni vidiki reševanja težav s pomočjo slovarjev pri pisanju v tujem jeziku Details   PDF
Inna Kozlova, Marisa Presas
 
Vol 10, No 2 (2016) Standardising Maritime English Training And Assessment through International Coordination of Content-Based Instruction Abstract   PDF
Annamaria Gabrielli
 
Vol 10, No 2 (2016) Standardizacija usposabljanja in ocenjevanja pomorske angleščine v sklopu mednarodno usklajenega na vsebino osredinjenega učenja in poučevanja Details   PDF
Annamaria Gabrielli
 
Vol 2, No 1 (2006): Specialized Vocabulary and Languages for Specific Purposes Strategije za učenje besedišča v kontekstu angleškega jezika stroke Details   PDF
Violeta Jurkovič
 
Vol 7, No 2 (2012) Strokovna terminologija v 'splošnih prodajnih pogojih': korpusna analiza najpogostejših samostalnikov in njihovih kolokacij Details   PDF
Nataša Gajšt
 
Vol 3, No 1 (2007): ICT and Teaching Languages for Specific Purposes Studying Problem Solving through Group Discussion in Chat Rooms Abstract   PDF
Inna Kozlova
 
Vol 12, No 2 (2018) Syntaktische Charakteristika von Fachtexten hohen Spezialisierungsgrades im deutschen und slowenischen Sprach- und Kulturraum – aus der translationswissenschaftlichen Perspektive Abstract   PDF
Helena Kuster Kopač
 
Vol 7, No 2 (2012) Technical Terminology in Standard Terms and Conditions of Sale: A Corpus-Based Study of High Frequency Nouns and their Collocations Abstract   PDF
Nataša Gajšt
 
Vol 6, No 1-2 (2011): Genres and Languages for Specific Purposes Terminologia professionale in italiano - Strokovna terminologija v italijanskem jeziku: Gradivo za 1. in/ali 2. letnik višješolskega programa Gostinstvo in turizem, da Maja Maričić Details   PDF
Darja Mertelj
 
Vol 13, No 1 (2018) The ESP teacher as a researcher – From needs analysis to materials development Abstract   PDF
Jarosław Krajka
 
151 - 175 of 243 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>