Vol 2, No 1 (2006)

Specialized Vocabulary and Languages for Specific Purposes

Table of Contents

Editorial

Editorial
Šarolta Godnič Vičič
PDF
1

Articles

Sara Laviosa, Valerie Cleverton
PDF
3-12
Mojca Jarc
PDF
13-21
Violeta Jurkovič
PDF
23-32

Slovene summaries

Uvodnik
Šarolta Godnič Vičič
PDF
33
Učenje skozi prevajanje: kontrastivna metoda učenja angleškega jezika stroke
Sara Laviosa, Valerie Cleverton
PDF
34
Pot k funkcionalnemu pristopu poučevanja terminologije: akcijska raziskava pri pouku francoščine
Mojca Jarc
PDF
35-36
Strategije za učenje besedišča v kontekstu angleškega jezika stroke
Violeta Jurkovič
PDF
37