Vol 3, No 1 (2007)

ICT and Teaching Languages for Specific Purposes

Table of Contents

Editorial

Editorial
Šarolta Godnič Vičič
PDF
1-2

Research articles

Jaroslaw Krajka
PDF
3-19
Alejandro Curado Fuentes
PDF
21-34
Inna Kozlova
PDF
35-51

Book reviews

Militarwörterbuch Slowenisch-Deutsch (Wehrrecht und Innerer Dienst) / Vojaški slovar, Slovensko-Nemški (Vojaško pravo in Notranja služba); Militarwörterbuch Slowenisch-Deutsch (Infanterie) / Vojaški slovar, Slovensko-Nemški (Pehota)
Matej Šetinc
PDF
53-55

Slovene abstracts

Uvodnik
Šarolta Godnič Vičič
PDF
57-58
Spletni leksikalni viri za angleščino kot jezik stroke
Jaroslaw Krajka
PDF
59-60
Usvajanje besedišča pri pouku angleščine kot jeziku stroke s pomočjo korpusnih orodij: študiji primera
Alejandro Curado Fuentes
PDF
61-62
Preučevanje skupinskega reševanja problemov v klepetalniških pogovorih
Inna Kozlova
PDF
63-64
Vojaški slovar, Slovensko-Nemški (Vojaško pravo in Notranja služba) in Vojaški slovar, Slovensko-Nemški (Pehota)
Matej Šetinc
PDF
65-66